zmień kontrast
A+  A-
ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

ZEBRANIE Z RODZICAMI   24.09.2020 r
ZEBRANIE Z RODZICAMI 24.09.2020 r
15-09-2020
Zebranie z rodzicami w dn.  24 września 2020r. będzie miało charakter  stacjonarny.:
kl. 1a szkoły podstawowej g. 17.30 s. 18 a
kl. 1b szkoły podstawowej g. 17.30 s. 20 a
kl. 4a szkoły podstawowej g. 17.30 s. 11 b
kl. 1a liceum g. 17.30 sala gimnastyczna
kl. 1b liceum g. 18.00 sala gimnastyczna
 
lIST OTWARTY DO RODZICÓW
lIST OTWARTY DO RODZICÓW
31-08-2020

Szanowni Państwo,

Dyrektor Zespołu Szkół nr 59 w Warszawie informuje, że w roku szkolnym 2020/21 świetlica szkolna obejmie opieką dzieci z klas 1-4, których rodzice zgłoszą potrzebę opieki pozalekcyjnej w godzinach 7.00-17.30.

            W związku z panującym stanem epidemii i na podstawie zaleceń oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego proszę o zgłoszenia rzeczywistych potrzeb korzystania z opieki świetlicowej ze względu na czas pracy rodziców/prawnych opiekunów, organizację dojazdu do szkoły oraz inne okoliczności wymagające zapewnienia dziecku opieki w szkole. Mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów oraz pracowników szkoły, proszę, aby ograniczyć przebywanie dzieci w świetlicy szkolnej do niezbędnego minimum.

            Zapisy do świetlicy szkolnej będą prowadzone do dnia 4 września br. .

            Dzieci przyjmowane będą na podstawie wypełnionych przez rodziców/prawnych opiekunów, Kart zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej; w/w dokument będzie można pobrać ze strony placówki w zakładce świetlica szkolna. W związku z obowiązkiem zapewnienia dziecku opieki i bezpieczeństwa podczas jego przebywania na terenie szkoły niezwykle ważne jest dokładne wpisanie aktualnych danych kontaktowych w celu szybkiej i skutecznej komunikacji. 

Rodzice/prawni opiekunowie proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem współpracy z pracownikami świetlicy szkolnej.

Bardzo dziękuję za życzliwe i wyrozumiałe podejście do mojej prośby.

Monika Kalata

Dyrektor Zespołu Szkół nr 59

harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego
harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego
26-08-2020

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21
Szkoła Podstawowa
klasy 3 godzina 8.00:
3a sala 19a
3b sala 16a
klasy 2 godzina 8.30
2a sala 17a
2b sala 15a
klasy 1 godzina 9.00
1a sala 18a
1b sala 20a
Ze względów sanitarnych prosimy o ograniczenie liczby osób dorosłych przebywających na terenie placówki do 1 opiekuna dziecka.
klasy 4, 6 i 8 godzina 8.15
4a sala 11b
6a sala 12b
8a sala 29b


Liceum Ogólnokształcące:
klasy 3 godzina 8.00
3a sala 21b
3b sala 19b
klasy 2 (po gimnazjum) godzina 8.30
2e sala 9b
2f sala 7b
2g sala 22b
2h sala 34b

klasy 2 (po szkole podstawowej) godzina 9.00
2a sala 10b
2b sala 21c
2c sala 23b
2d sala 24b

klasy 1 godzina 9.30
1a sala 32b
1b sala 31b
1c sala 33b

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
13-08-2020

Drodzy uczniowie, rodzice i nauczyciele!
 W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa biblioteka szkolna
otrzymała dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych. Ponieważ program ten
jest skierowany do uczniów szkoły podstawowej zwracamy się do was uczniów naszej szkoły z prośbą o podawanie propozycji tytułów książek, po które chętnie byście sięgnęli. Prosimy także o pomoc w wyborze rodziców i nauczycieli, którzy znają zainteresowania swoich dzieci.
Tytuły polecanych książek proszę przesyłać na adres e-mailowy:
e.bartnik@zs59.waw.pl

koncert „Symfonia na skrzypce i DJ-ja”
koncert „Symfonia na skrzypce i DJ-ja”
13-08-2020

W dniu 5 sierpnia br w ramach akcji „Lato w mieście” w naszej szkole odbył się koncert „Symfonia na skrzypce i DJ-ja” z udziałem Pana Tomasz Dolskiego. Była to ciekawa lekcja muzyki,
która spotkała się  z zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem przez dzieci. Miały one okazję uczestniczyć w niezwykłym spektaklu, podczas którego muzyka niczym niesamowita
historia wprowadziła słuchaczy w świat emocji, wydarzeń i wyjątkowych doznań. Mali słuchacze z zachwytem odkrywali klasyczną muzykę w nowoczesnych aranżacjach.

Pozostałe aktualności
Strona główna

NASZE MOTTO TO:
DOBRE
LICEUM NA MOKOTOWIE = CX Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana

oraz

DOBRA SZKOŁA PODSTAWOWA NA MOKOTOWIE = Szkoła Podstawowa Nr 371 im. Sandro Pertiniego

 

Opowiadania dla dzieci zaczyna się często słowami: „Za górami, za lasami....”

My nie będziemy opowiadać bajek tylko opisywać rzeczywistość, a naszą publikę stanowić będą nie tyle dzieci, ale przede wszystkim młodzież... dlatego też zaczniemy inaczej:

...Z dala od hałasu miasta a jednocześnie w jego centrum, w spokojnym, zielonym zakątku Sadyby...

 

Witam Państwa serdecznie,

Zespół Szkół Nr 59 to placówka w skład której wchodzą: CX Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana oraz Szkoła Podstawowa Nr 371 im. Sandro Pertiniego Obie szkoły funkcjonują w obrębie zespołu, ale na swój sukces i renomę pracują indywidualnie.

„Dobre liceum na Mokotowie... dobra szkoła podstawowa na Mokotowie.... - jakie ma być?”

Takie pytanie postawiłam sobie, po objęciu stanowiska dyrektora Zespołu Szkół. Nad odpowiedzią na nie, pracowaliśmy bardzo intensywnie, wspólnie z naszą kadrą i naszymi uczniami...

Nie ograniczyliśmy się do sformułowania wyświechtanych frazesów oraz pompatycznych haseł. Wszyscy wiemy, że zarówno liceum jak i szkoła podstawowa powinny być: renomowane (pytanie co o tym atrybucie stanowi?), przyjazne (to bezdyskusyjne, lecz co przez to rozumiemy?), czy wolne od używek (łatwo powiedzieć, ale jak uchronić młodzież przed dopalaczami i narkotykami?)... w szczególności zaś właśnie takie powinno być liceum na Sadybie czy szkoła podstawowa na Mokotowie - osiedla/dzielnicy, która ze względu na swoją długą tradycję (obok Starego Miasta i Wilanowa jest najstarszą częścią Warszawy) czy wielkość (najludniejsza dzielnica m.st.) powinna świecić przykładem.

Mokotów to dzielnica, w której pod hasłem liceum ogólnokształcące i szkoła podstawowa możemy doliczyć się na dzień dzisiejszy łącznie 25 takich placówek publicznych. Jesteśmy na tej liście i naturalnie jesteśmy jedną z nich, ale nie chcemy być jednym z wielu... liceów w Warszawie lub jedną z wielu szkół podstawowych w Warszawie. Zespół Szkół Nr 59 to nie tylko placówka oświatowa, ale przede wszystkim miejsce pracy i dojrzewania wielu ludzi, którzy mają przed sobą swoje cele i plany. Jako dyrektor zawsze staram się wyjaśnić innym, że możemy, a nawet powinniśmy traktować go jako swoisty dom, w którym nie brak problemów, ale i rozwiązań, potknięć ale i triumfów, trudności , ale i satysfakcji. Chcemy żeby Szkołą Podstawowa Nr 371 była określana jako dobra szkoła podstawowa na Mokotowie, a CX Liceum Ogólnokształcące jako dobre liceum na Mokotowie. W osiągnięciu tego fundamentalnego celu, wspierają nas także rodzice i opiekunowie naszej młodzieży, a także lokalna społeczność.

Określenie szczegółowych kryteriów: czym ma być dobre liceum w Warszawie czy dobra szkoła podstawowa w Warszawie lub lokalnie - na Mokotowie - zajęło trochę czasu. Jednakże, to był dopiero początek naszej wieloletniej drogi, w której najważniejszym aspektem był jej świadomy i rzeczowy wybór. Kolejnym krokiem było rozpoczęcie procesu realizacji zadań i celów, które postawiliśmy przed sobą. Z uwagi na wielkie ambicje i rozległe plany, zaś ograniczone możliwości (kadrowe i finansowe) - proces ten w dalszym ciągu trwa. Nowe metody nauczania, współczesne i coraz bardziej powszechne technologie, rosnące oczekiwania młodzieży z naszej dzielnicy - Mokotowa, ale i całego miasta - Warszawy, dopingują nas do ciągłej pracy na rzecz naszej szkoły podstawowej i naszego liceum. Więcej na temat konkretnych założeń można przeczytać tutaj: (link do strony: "Wywiad z Dyrektorem SP 371 i CX LO")

Poza konkretnymi osiągnięciami naukowymi (które uważamy za kluczowe dla prestiżu naszego liceum i szkoła podstawowa na Mokotowie) oraz sportowymi (które traktujemy za nie mniej ważne), urzeczywistniamy także dużo przedsięwzięć, których realizację w sposób bardzo mierzalny możemy zaprezentować (link do strony: "Przedsięwzięcia, plany i cele"). Aby móc śledzić zmiany, które zachodzą w naszej placówce uruchomiliśmy na stronie sekcję gdzie można je monitorować i sprawdzać stan ich realizacji. Zrobiliśmy to po to by mobilizować się do wspólnego wysiłku, którego rezultatem ma być coraz serdeczniejszy, piękniejszy i ciekawszy ZS59.

 

Co nas wyróżnia:  

1. Świetnie przygotowana do pracy z młodzieżą i bardzo aktywna Kadra. Podnosząca swoje kwalifikacje (uczestnictwo w wielu kursach i szkoleniach), wykorzystująca w edukacji nowe technologie. Ucząca myślenia, życzliwa i skora do realizacji przyjętych wspólnie celów i pomysłów uczniów.

2. Dysponujemy doskonałą (cały czas utrzymywaną w gotowości i modernizowaną) infrastrukturą informatyczną, w której skład wchodzą dwie pracownie komputerowe (jedna w trakcie modernizacji), tablice dotykowe, multimedialne sale lekcyjne, sieć komputerowa (w tym Wi-Fi) obejmującą całą szkołę. W planach jest m.in. zakup sprzętu video, oprogramowania specjalistycznego (nauka języków, grafiki komputerowej), drukarki i skanera 3D.

3. Stawiamy na sport. Aktywizujemy naszą młodzież do uczestnictwa w zawodach sportowych. Odnosimy sukcesy w  mniej znanych i bardzo indywidualnych dyscyplinach sportowych, takich jak np. TAEKWON-DO. Modernizujemy boisko piłkarskie dostosowując je do tego by spełniało standardy boiska ligowego (wymiary, oświetlenie, trybuny, szatnie). Będziemy rozwijać wiele nieznanych wcześniej szerszej publiczności sekcji sportowych. 

4. Co jeszcze?: Mamy wokół dużo zieleni, która sprawia że przebywanie w szkole i jej otoczeniu jest przyjemniejsze. Od lat jesteśmy chwaleni za smaczne jedzenie na stołówce (o którym sława już dawano rozniosła się poza szkołę). Jesteśmy szkołą podstawową i liceum bez nałogów (m.in. dzięki edukacji i rozmowie z młodzieżą). Podejmujemy rozmaite inicjatywy proekologiczne: sadzenie drzew, rajdy rowerowe; organizujemy prelekcje na tematy trapiące naszych uczniów...

 

Reasumując: sukcesem nas wszystkich, będzie określanie naszej szkoły podstawowej i naszego liceum, najlepszym lub jednym z najlepszych szkół podstawowych / liceum na Mokotowie. Do wspólnej, ciężkiej i długiej pracy na rzecz tego ideału zachęcam wszystkich pracowników, uczniów, rodziców i ludzi dobrej woli. Będę bardzo wdzięczna za wszelkie uwagi, podpowiedzi, krytyczne opinie... Jestem do Państwa dyspozycji... Zdaje sobie sprawę, że aby zasłużyć na tytuł: "dobre liceum na Mokotowie" lub "dobra szkoła podstawowa na Mokotowie" trzeba włożyć wiele lat pracy, ale wyzwania takiego się podejmuje. 

 

Zachęcam Państwa do częstego odwiedzania naszej nowej strony Internetowej. Medium to będziemy starać się używać systematycznie, by dostarczać Państwu zawsze aktualne i wartościowe informacje o Naszej Szkole.