"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Festiwal nauki PAN
Festiwal nauki PAN

24 i 25 września 2016r. nasi uczniowie z Koła Młodych Innowatorów uczestniczyli w Festiwalu Nauki PAN w Jabłonnej.

Zaprezentowali swoje wynalazki, nowe pomysły nowi przyszli naukowcy.