"Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą" Adam Mickiewicz

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Wizyta uczniów na wystawie innowacji IWIS 2016
Wizyta uczniów na wystawie innowacji IWIS 2016

IWIS 2016, to International Warsaw Innowation Show. Impreza, która w tym roku ma 10 edycję, zorganizowana została w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. W dniach od 10 do 12 października br. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków zgromadziła ponad 50 wystawców innowatorów, którzy przyjechali z takich krajów,
 

jak: Malezja, Tajlandia, Egipt, Mołdawia, Kanada, Rumunia, Chorwacja.

Polskę reprezentowały Instytuty Naukowo - Badawcze, Uczelnie Wyższe oraz Studenckie Koła Naukowe. Liczną grupę stanowili młodzi innowatorzy - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Było ich ponad 20-u. Otrzymali od SPWiR zaproszenie do wzięcia udziału w tej prestiżowej wystawie, jako wyróżnienie za zdobycie pierwszych miejsc w ogólnopolskim konkursie o tytuł Młodego Innowatora, którego organizatorem są NOT i SPWiR.

Uczniowie pierwszych klas gimnazjum, w ramach realizowanego w naszej Szkole programu "Innowacyjna Technika dla Gimnazjum" uczestniczyli w wycieczce na Politechnikę Warszawską. Zapoznawali się z nowościami technicznymi, których autorami są ludzie z różnych krajów, naukowcy ale też młodzi ludzie - uczniowie z różnych szkół. Uczniowie mogli się przekonać, że za dobrym pomysłem nie musi "kryć się" człowiek z tytułem wyższej uczelni, oraz zauważyć fakt, że "rozwiązanie techniczne im jest bardziej proste, tym jest lepsze".
Duże zainteresowanie wzbudziły innowacje uczniowskie oraz studenckie takie jak np.: "Strefa bezpiecznej prędkości:, "Pojazd Kropelka", "Medicopter", i inne.
Efektem zwiedzania wystawy IWIS 2016 ma być opracowanie przez dwuosobowe zespoły uczniowskie krótkiej prezentacji na temat dowolnie wybranego wynalazku, z podaniem uzasadnienia dokonanego wyboru.