Zespół Szkół nr 59, CX Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 371

"I śmiech niekiedy może być nauką" Ignacy Krasicki

ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W roku szkolnym 2015/16 Zespół Szkół Nr 59 wystąpił z wnioskiem o udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej. Miło nam poinformować, że w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, ze środków z budżetu państwa, na zakup książek uzyskaliśmy 2 480 zł (+620 zł wkład własny). Dzięki wsparciu finansowemu nasz księgozbiór wzbogacił się

o szereg wartościowych pozycji z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej i pomoce dydaktyczne. Zakup książek, zgodnie z zaleceniami, poprzedziły szeroko zakrojone konsultacje. W poszczególnych klasach przeprowadzono ankietę, w której wszyscy uczniowie mieli możliwość wypowiedzenia się na temat, jakie książki, ich zdaniem, powinny znaleźć się w bibliotece szkolnej. Za pośrednictwem młodzieży przyjmowano również propozycje rodziców. Listę nowości konsultowano z nauczycielami przedmiotowymi, pedagogiem szkolnym i biblioteką pedagogiczną. Kierowano się zainteresowaniami młodych czytelników oraz merytoryczną treścią poszczególnych tytułów. Nowe publikacje zostały już opracowane. Są prezentowane i udostępniane młodzieży w ramach spotkań czytelniczo – medialnych. Listę najnowszych nabytków zamieszczamy na stronie internetowej naszej szkoły, w zakładce „Biblioteka”. Każdy może znaleźć dla siebie coś interesującego. Zapraszamy do odwiedzania biblioteki

i zachęcamy do wypożyczania nowo zakupionych książek.