Zespół Szkół nr 59, CX Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 371

"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Dzień chemii II
Dzień chemii II

Z chemią same są kłopoty, czy się wlewa kwas do wody? Czy sól w wodzie się rozpuszcza? Co to atom? Co cząsteczka? Chcemy wiedzieć to od dziecka. Więc my pilnie się uczymy, mole wszystkie wyliczymy. Sumaryczne wzory znamy, i te trudne w mig czytamy. A pierwiastki są niestraszne, taka prosta chemia właśnie!
Więc bezpieczną chemia jest? Tak, kiedy... zaliczę test.