"Z nauką jest jak z wiosłowa­niem pod prąd. Sko­ro tyl­ko zap­rzes­ta­niesz pra­cy, za­raz spycha cię do tyłu"  Benjamin Britten

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Dzień chemii II
Dzień chemii II

Z chemią same są kłopoty, czy się wlewa kwas do wody? Czy sól w wodzie się rozpuszcza? Co to atom? Co cząsteczka? Chcemy wiedzieć to od dziecka. Więc my pilnie się uczymy, mole wszystkie wyliczymy. Sumaryczne wzory znamy, i te trudne w mig czytamy. A pierwiastki są niestraszne, taka prosta chemia właśnie!
Więc bezpieczną chemia jest? Tak, kiedy... zaliczę test.