"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Świąteczny apel
Świąteczny apel

Dnia 21.12.2016 odbyło się w szkole przedstawienie bożonarodzeniowe pt. "Świat znika". Scenariusz został oparty na podstawie niemieckiego dramatu współczesnego pt. "Józef i Maria" P. Turriniego. Spektakl miał na celu pokazanie jak we współczesnym świecie zatracamy szacunek dla magicznego czasu świąt, które jako cywilizacja europejska powinniśmy traktować z założenia jako czas zadumy i dystansu. Na 

scenie spotykamy bohaterów, którzy w noc wigilijną postanawiają zmierzyć się ze swoimi demonami przeszłości.