"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Lekcja muzealna - Muzeum Niepodległości
Lekcja muzealna - Muzeum Niepodległości

Język polski, nie musi odbywać się jedynie w klasach lekcyjnych. 25 stycznia 2017 roku, klasa IA Liceum Ogólnokształcącego im Roberta Schumana w Warszawie, uczestniczyła w lekcji muzealnej, która była poświęcona Ignacemu Paderewskiemu.