"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Kawiarenka i PAH
Kawiarenka i PAH

Więcej informacji w poniższych linkach:

Prezentacja Syria

Prezentacja Ukraina