"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

"Potyczki matematyczne"
Dnia 10 kwietnia 2015 r. odbył się I etap szkolnego konkursu matematycznego 
 
„Potyczki matematyczne”. Do konkursu przystapili uczniowie gimnazjum
 
 Do II etapu zakwalifikowali się:
 Do II etapu zakwalifikowali się:
 
1. Izabela Polak 3a
 
2. Hanna Powojewska 3a.
 
3. Maciej Bielecki 2a
 
4. Marcin Pałdyna 1b
 
5. Karol Biegaj 1b