"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Ogólnopolski Strajk Nauczycieli
Ogólnopolski Strajk Nauczycieli

W ostatni dzień marca nauczyciele przyjdą do szkół, ale nie będą pracować. Odbędzie się ogólnopolski strajk nauczycieli.