"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Festiwal Teatrów Szkolnych
Festiwal Teatrów Szkolnych

Grupa teatralna  ZS 59, zakwalifikowała się do finałowego pokazu festiwalu teatrów szkolnych w DK Kadr. 
Klasa 2b:                               Klasa IA                                Klasa IIA
Julianna Stopnicka,             Anas Tinbakji                        Daniel Padiasek
Allesandra Orsatti                Jan Leszczyński                   Aleksandra Bąbała
Natalia Badurina                  Bernard Leszczyński           Alicja Milczarek