"Z nauką jest jak z wiosłowa­niem pod prąd. Sko­ro tyl­ko zap­rzes­ta­niesz pra­cy, za­raz spycha cię do tyłu"  Benjamin Britten

ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Gra terenowa
Gra terenowa

W dniu 25.05.2017r. grupa młodzieży z Gimnazjum nr 9 brała udział w grze historyczno - przyrodniczej. Wędruj z nami odkrywcami w Kampinowskim Parku Narodowym. Organizatorem imprezy było Gimnazjum Niepubliczne nr 12.
Zadania w grze terenowej dotyczyły zagadnień z: historii Puszczy Kampinowskiej i Kampinowskiego Parku Narodowego, przyrody 

nieożywionej, świata roślin i zwierząt KPN, umiejętności orientacji w terenie czytania mapy, zabytków kultury i historii, architektury. miejsc pamięci narodowej KPN oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Grupa z naszej szkoły zajęła I miejsce.
GRATYLACJE!!!