"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Logo CX LO im. Roberta Schumana
Logo CX LO im. Roberta Schumana

CX LO im. Roberta Schumana zyskało swoje logo, wyłonione w drodze konkursu zainicjowanego przez Samorząd Uczniowski. Autorem zwycięskiego projektu jest uczeń naszego Zespołu, Michał Montoya, który w nagrodę za swoją pracę otrzymał ufundowaną przez Radę Rodziców kartę prezentową empik o wartości 200 zł. Zwycięzcy gratulujemy. Opiekunowie SU.