"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Nadanie aktów mianowania NAUCZYCIELOM dla dzielnicy Mokotowa
Nadanie aktów mianowania NAUCZYCIELOM dla dzielnicy Mokotowa