zmień kontrast
A+  A-
ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Debata przed wyborami do Samorządu Uczniowskiego
Debata przed wyborami do Samorządu Uczniowskiego
19 września odbyła się debata przed wyborami Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
Do uczestnictwa w niej Samorząd Uczniowski zaprosił przedstawicieli wszystkich klas Zespołu Szkół.
Spotkanie poprowadził ustępujący Przewodniczący SU Aleksy Jakubiec. 
 
 
Pierwsza część debaty polegała na krótkiej autoprezentacji obydwu kandydatów. Opowiedzieli oni o swojej koncepcji pracy Samorządu i o pomysłach, które planują zrealizować w tym roku szkolnym.
Kolejny etap to pytania ogólne (dla każdego kandydata trzy), przygotowane i zadane w imieniu SU przez Aleksego. Na koniec debaty kandydaci mieli szansę zadać jedno pytanie swojemu przeciwnikowi. Pytania od publiczności obecnej na spotkaniu zebrano - na najciekawsze kandydaci udzielą odpowiedzi w formie pisemnej, a odpowiedzi te pojawią się w gablocie SU w najbliższym czasie.
 
Debata przebiegała w przyjaznej i kulturalnej atmosferze. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do dzielenia się informacjami z innymi uczniami naszej szkoły. Wybory już 26 września!