"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Spotkanie ze strażą miejską
Spotkanie ze strażą miejską

W dniu 28.09.17 na zaproszenie pedagoga szkolnego gościł w szkole funkcjonariusz Straży Miejskiej, który z uczniami klasy 1a przeprowadził zajęcia "Bezpieczna droga do szkoły". Omówił z dziećmi zasady bezpiecznego przekraczania jezdni na wsi (pod kątem wakacji) i w mieście, ugruntował świeżo zdobytą wiedzę za pomocą kolorowanek oraz wręczył każdemu uczniowi znaczek odblaskowy

z numerem telefonu do SM. Pierwszaki były bardzo zadowolonez wizyty interesującego gościa i dopytywały, czy pani pedagog zaprosi też policjanta i strażaka :-)