"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Turnieju Debat Oksfordzkich
Turnieju Debat Oksfordzkich

W sobotę uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach z debaty oksfordzkiej w ramach Turnieju Debat Oksfordzkich "Głos z Warszawy", któremu patronował Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nasi uczniowie poznali tajniki tej restrykcyjnej formuły dyskusji oraz uczyli się budowania mowy i argumentacji. Było intensywnie! Cieszymy się,

że nasi uczniowie rozwijają się wszechstronnie.