"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Zajęcia kulinarne
Zajęcia kulinarne

W piątek 20.10.2017r. odbyły się warsztaty kulinarne klas trzecich gimnazjum. Celem spotkania było rozpropagowanie wśród młodzieży nauki zasad zdrowego żywienia i stylu życia.