"Z nauką jest jak z wiosłowa­niem pod prąd. Sko­ro tyl­ko zap­rzes­ta­niesz pra­cy, za­raz spycha cię do tyłu"  Benjamin Britten

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Muzeum Narodowe
Muzeum Narodowe

08.11.17 uczniowie klasy IIIA wzięli udział w warsztatach plastycznych w Muzeum Narodowym. Były one poświęcone interpretacji dzieł sztuki, rozumianych jako teksty kultury i stanowiły przygotowanie do formułowania własnych wypowiedzi na egzaminie maturalnym. Uczniowie, wraz z historykiem sztuki szukali w obrazach polskich malarzy ukrytych, symbolicznych treści, starając się nawiązać do
 

historii i literatury.