Zespół Szkół nr 59, CX Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 371

"I śmiech niekiedy może być nauką" Ignacy Krasicki

ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Muzeum Narodowe
Muzeum Narodowe

08.11.17 uczniowie klasy IIIA wzięli udział w warsztatach plastycznych w Muzeum Narodowym. Były one poświęcone interpretacji dzieł sztuki, rozumianych jako teksty kultury i stanowiły przygotowanie do formułowania własnych wypowiedzi na egzaminie maturalnym. Uczniowie, wraz z historykiem sztuki szukali w obrazach polskich malarzy ukrytych, symbolicznych treści, starając się nawiązać do
 

historii i literatury.