"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Współpraca z Uczelnią Techniczno - Handlową
Współpraca z Uczelnią Techniczno - Handlową

Informujemy, że Zespół Szkół nr 59, zawarł umowę o współpracy dydaktycznej i organizacyjnej oraz patronackiej z Uczelnią Techniczno - Handlową im. Heleny Chodakowskiej w Warszawie.

http://www.uth.edu.pl/aktualnosci/porozumienie-z-zs-nr-59-w-warszawie