Zespół Szkół nr 59, CX Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 371

"Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą" Adam Mickiewicz

ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Dzień Języków Obcych
Dzień Języków Obcych

Dnia 11.12.2017 odbył się w naszej szkole dzień języków obcych. Zgodnie z harmonogramem działań zostały przeprowadzone następujące wydarzenia:
- godz. 9:30 oficjalne powitanie uczniów przez Dyrekcję i rozpoczęcie dnia spotkaniem ze studentami i wykładowcami UW w celu

przybliżenia warunków studiowania na kierunku filologia rosyjska. Spotkanie zostało zorganizowane przez p. Urszulę Zalewska i p. Irenę Ostrowską,
- godz. 10:30- rozpoczęcie prezentacji Wielokulturowość +, która przybliżyła uczniom zwyczaje i charakterystyczne cechy takich państw, jak: Czarnogóra, Rosja, Włochy, Syria, Wietnam. Prezentację poprowadzili uczniowie z kl. 7: Damian Wojnicz, Hania Popow, Natalia Górska i Michał Mikulski pod opieką nauczycieli p. Emmy Camfory- Ściborek i p. Michał Kwiatkowskiego,
- godz. 11:15- prezentacja filmu anglojęzycznego Kochanice króla i konkursu z wiedzy o krajach anglojęzycznych poprowadzone przez p. Teresę Mijał i p. Katarzynę Bemowską,
- godz. 13:30- prezentacja nt. stereotypów Włochów przygotowana pod nadzorem p. Emmy Camfory- Ściborek,
- godz. 14- poczęstunek hiszpańsko- włosko- niemiecki dla uczniów i pedagogów szkoły
Całe wydarzenie oprawione było muzyką związaną z językami, których uczą się nasi uczniowie.