"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Zajęcia w muzeum literatuty
Zajęcia w muzeum literatuty

7a pozdrawia z Muzeum Literatury Spotkanie z Adamem Mickiewiczem uważamy za udane.