"Z nauką jest jak z wiosłowa­niem pod prąd. Sko­ro tyl­ko zap­rzes­ta­niesz pra­cy, za­raz spycha cię do tyłu"  Benjamin Britten

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Zajęcia na UTH
Zajęcia na UTH

11 kwietnia 2018r. klasy: LO uczestniczyły w IX Konferencji Kół Naukowych Współczesne problemy nauk społecznych i logistyki, która odbyła się na warszawskiej Uczelni Techniczno - Handlowej. Młodzież miała okazję obejrzeć prezentacje przygotowane przez studentów, wysłuchać wykładu na temat cyberprzemocy oraz uczestniczyć w warsztatach poświęconych sposobom radzenia sobie

ze stresem. Na zakończenie pobytu na uczelni uczniowie zwiedzili bibliotekę, jak również laboratoria.