"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Stypendium Grupy Inwest - składanie wniosków
Stypendium Grupy Inwest - składanie wniosków

Termin składania wniosków na stypendium Grupy Inwest 11-22.06.2018r.

Program dotyczy uczniów klas: 7 oraz II i III Gimnazjum.

Ulotka do pobrania