"Z nauką jest jak z wiosłowa­niem pod prąd. Sko­ro tyl­ko zap­rzes­ta­niesz pra­cy, za­raz spycha cię do tyłu"  Benjamin Britten

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Zajęcia prowadzone przez Wojskową akademię techniczną
Zajęcia prowadzone przez Wojskową akademię techniczną

28 maja br. Dla klas 2 LO Zostały zorganizowane zajęcia przeprowadzone przez Doktorantów WAT, Pana Wojciecha Niedbałe i Pana Sylwestra Pniaka.

„Gry decyzyjne” prowadzone przez Pana Wojciecha Niedbałe doktorant nauk o bezpieczeństwie

„Świadomość postrzegania współczesnych zagrożeń” prowadzone przez Pana Sylwestra Pniaka - doktorant nauk o bezpieczeństwie

Zarówno jedna część jak i druga cześć zajęć prowadzona przez Panów Wojciecha i Sylwestra Doktorantów WAT, były bardzo interesujące. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali wykładów jak również aktywnie i chętnie brali udział w zajęciach.