"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Klasa 4 Szkoły Podstawowej
Klasa 4 Szkoły Podstawowej

W roku szkolnym 2018/2019

W Szkole Podstawowej nr 371 utworzono klasę 4.

Prosimy o składanie dokumentów w sekretariacie szkoły.