"Z nauką jest jak z wiosłowa­niem pod prąd. Sko­ro tyl­ko zap­rzes­ta­niesz pra­cy, za­raz spycha cię do tyłu"  Benjamin Britten

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Profile klas Licealnych 2018/2019
Profile klas Licealnych 2018/2019

KLASA JĘZYKOWO - HUMANISTYCZNA (klasa 1A)
przedmioty rozszerzone:  - język polski,  historia,  język hiszpański
drugi język:  - język angielski,  język niemiecki
przedmioty uzupełniające:  - przyroda (geografia, biologia, chemia)

KLASA EUROPEJSKA (klasa 1B)
przedmioty rozszerzone: - geografia, wos, język angielski
drugi język do wyboru: - język włoski, język niemiecki
przedmioty uzupełniające: - zajęcia artystyczne