"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Pokazy taekwondo
Pokazy taekwondo

7 maja 2016 r. odbyły się pokazy taekwondo, w których nasz uczeń Adam Stefaniak z klasy 1a Gimnazjum nr 9, brał aktywny udział.