"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Nowe klasy w Szkole podstawowej nr 371
Nowe klasy w Szkole podstawowej nr 371

Nowe klasy w Szkole Podstawowej nr 371 pawilon A.

Klasy wyposażone w nowe meble, tablice, tablice multimedialne z rzutnikami.

Kliknij aby zobaczyć