"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Informacja dla klasy 0 przedszkola
Informacja dla klasy 0 przedszkola

Oddział przedszkolny - rozpoczęcie roku szkolnego godz. 08:00 sala 17a
08:00 - 10:00 - zajęcia adaptacyjne
od godz. 10:00 - możliwość pozostawienia dziecka do godz. 17:30