"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

 „Pinokio
„Pinokio" w Słomczynie

Dzieci wzięły udział w zajęciach edukacyjnych dotyczących warstw lasu, poznały rodzaje drzew, roślin i zwierząt zamieszkujących to środowisko. Zapoznały się z rodzajami drewna ,dowiedziały się na czym polega praca stolarza, a następnie były z wizytą w stolarni, gdzie odbył się pokaz nowoczesnych maszyn i urządzeń służących do prac stolarskich i obróbki drewna.

Po zajęciach edukacyjnych odbyły się gry i zabawy, a po nich każde dziecko wykonało obrazek z wykorzystaniem sklejki, drewna, trocin. Na zakończenie odbyło się ognisko, przy którym dzieci same piekły kiełbaski i degustowały je.