"Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą" Adam Mickiewicz

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Warsztaty dla uczniów SP
Warsztaty dla uczniów SP

Wysoki efekt działań profilaktyki uzyskuje się głównie za sprawą łączenia elementów zajęć edukacyjnych, warsztatu w połączeniu z treningiem i symulacją zachowań ryzykownych.

Pierwsza część składa się z zajęć edukacyjno-warsztatowych związanych z dostarczeniem wiedzy na temat:
 

- zjawiska uzależnienia od substancji psychoaktywnych (tytoń, alkohol, narkotyki) oraz zachowań agresji i przemocy,
- konsekwencji (zdrowotnych, społecznych, prawnych) związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych oraz zachowań agresji i przemocy,
- sposobów ochrony przed uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałania agresji i przemocy.

Druga część to trening połączony z ćwiczeniem symulacji zachowań, w której uczestnicy będą postawieni w sytuacji problemowej.
Trening ma na celu:
- praktyczne wykorzystanie zdobytej przez młodzież wiedzy i zwrócenie uwagi na problem agresji i przemocy wśród młodych ludzi,
- wyjaśnienie schematu powstawania zachowań agresywnych i sposobów radzenia sobie z nimi,
- objaśnienie roli uczuć i emocji w kontekście agresji/przemocy i nałogów,
- pokazanie objawów i skutków uzależnień,
- zwrócenie uwagi na czynniki prowadzące do uzależnień.