"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Dzień otwarty Szkoły Podstawowej nr 371
Dzień otwarty Szkoły Podstawowej nr 371

Dzień otwarty dla kandydatów do

Szkoły Podstawowej nr 371 im. Sandro Pertiniego

21 stycznia 2019 r. godzina 1800