"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Zajęcia wyrównawcze z matematyki w czasie ferii
Zajęcia wyrównawcze z matematyki w czasie ferii

29.01.2019 (wtorek): SP i Gim  – 1000 – 1130 - LO 1130 - 1300

31.01.2019 (czwartek):  SP i Gim  – 1000 – 1130 - LO 1130 - 1300

05.02.2019 (wtorek):  SP i Gim  – 1000 – 1130 - LO 1130 - 1300

07.02.2019 (czwartek):  SP i Gim  – 1000 – 1130 - LO 1130 - 1300