"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Warszawskie Dni Otwarte Doradztwa Zawodowego
Warszawskie Dni Otwarte Doradztwa Zawodowego

zaproszenie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy do udziału w Warszawskich Dniach Otwartych Doradztwa Zawodowego

http://www.edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwo-zawodowe/aktualnosci/21350-warszawskie-dni-otwarte-doradztwa