"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Ze względu na brak możliwości zapewnienia opieki uczniom w szkole,

dnia 10 -17 kwietnia 2019 roku, szkoła będzie zamknięta/zajęcia lekcyjne zostały zawieszone

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się.