"Z nauką jest jak z wiosłowa­niem pod prąd. Sko­ro tyl­ko zap­rzes­ta­niesz pra­cy, za­raz spycha cię do tyłu"  Benjamin Britten

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Od 29 kwietnia strajk został zawieszony do września. 

Poniedziałek i wtorek 29-30.04.2019 jest dniem dyrektorskim

Nie ma lekcji są tylko zajęcia opiekuńczo wychowawcze