"I śmiech niekiedy może być nauką" Ignacy Krasicki

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Karta Ucznia
Karta Ucznia

Zarząd Transportu Miejskiego przygotował platformę umożliwiającą składanie wniosków Karta Ucznia drogą elektroniczną.

Wnioski składają rodzice/prawni opiekunowie do dnia 31.05.2019 r. Informacja dotyczy klas I szkoły podstawowej.

LINK DO STRONY                    INSTRUKCJA - pobierz