"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Szanowni Rodzice,

chcielibyśmy poinformować Państwa o otworzeniu w naszej szkole klasy 7 z językiem hiszpańskim jako drugim. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Nadal są wolne miejsca.