"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

rozpoczecie roku szkolnego 2019/2020
Porządek rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
 
godz: 900 - kl. 2 i 3 LO
 
godz. 930 - kl. 1-7 SP

godz. 1000 - kl. 1 LO