"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Centrum Nauki Kopernik
Centrum Nauki Kopernik

Zajęcia 2b i 2a gimnazjum w laboratorium chemicznym