"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Warsztaty teatralne
Warsztaty teatralne

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów na warsztaty teatralne "Mamut Music" z Patrykiem Łukowiczem.

Zajęcia odbywają się od 27 czerwca do 1 lipca 2016 roku

w Zespole Szkół nr 59, w godzinach 1200 - 1330