"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

1 września 2016 rok

godz.  900 CX Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana

godz. 1000 Gimnazjum nr 9 im. Sandro Pertiniego