"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Aktualności

Dni otwarte dla Kandydatów w siedzibie ZS 59
Dni otwarte dla Kandydatów w siedzibie ZS 59

Gimnazjum nr 9

13 kwietnia 2016 roku, godz. 1800

CX Liceum Ogólnokształcące

14 kwietnia 2016 roku, godz. 1800