"I śmiech niekiedy może być nauką" Ignacy Krasicki

ZS59 ZS59 ZS59