"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

2019/2020 - Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020