"I śmiech niekiedy może być nauką" Ignacy Krasicki