"Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą" Adam Mickiewicz