"I śmiech niekiedy może być nauką" Ignacy Krasicki

ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Nauczyciele

L.p NAUCZYCIEL PRZEDMIOT
1. BENOWSKA Katarzyna język angielski
2. BRACH Anna etyka
3. CAMFORA - ŚCIBOREK Emma język włoski
4. CZADER - KEMPNY Hanna język polski
5. DOBRZENIECKA Kamilla pedagog szkolny
6. DYBOWSKA Gabriela nauczanie początkowe
7. FILIPEK Arkadiusz wicedyrektor / geografia, przyroda
8. GŁOWIŃSKI Jarosław geografia
9. JAWORSKA-BECHTA Jolanta nauczanie wczesnoszkolne
10. JĘDRUSZCZAK Jolanta podstawy przedsiębiorczości
11. KACPRZYK Ewa dyrektor / matematyka 
12. KOŁAKOWSKA Anna wychowanie fizyczne
13. KOWALSKI Robert wychowanie fizyczne
14. KUŚMIERCZYK Beata wychowanie fizyczne
15. KWIATKOWSKI Michał język hiszpański
16. LUTY Małgorzata pedagog, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe
17. ŁOHUTKO Ludmiła historia, wiedza o społeczeństwie
18. MACIEJCZYK Beata język polski
19. MALANOWSKA Małgorzata zajęcia świetlicowe
20. MIJAŁ Teresa język angielski
21. MOTYKA Piotr informatyka
22. MOŻDZONEK Jolanta matematyka, fizyka
23. NAUMOWICZ - WĘGLIŃSKA Elżbieta chemia
24. OKRASZEWSKI Kazimierz Koło Młodego Innowatora
25. OLESZEK Małgorzata matematyka 
26. OSTROWSKA Irena język angielski
27. PERKOWSKA - BRANICKA Małgorzata logopeda, wychowanie do życia w rodzinie
28. PIETUCHOWSKI Piotr fizyka
29. PIÓREK Katarzyna biologia, przyroda
30. SOBCZYK Robert język hiszpański, język angielski
31. SOBSTYL Paweł religia
32. SOWA Patryk język polski
33. STANEK Maciej historia, wiedza o społeczeństwie
34. STELMASZCZYK Eliza nauczanie wczesnoszkolne
35. SZPATUŚKO Marzena język polski, wiedza o kulturze
36. WĄSIK Magdalena język polski
37. WIECZOREK Anastazja religia
38. WITKOWSKI Bogdan edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie
39. WÓJCIK Alina muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne
40. ZACZEK Anna matematyka 
41. ZALESKA Agnieszka język niemiecki
42. ZALEWSKA Urszula biblioteka