"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Zebrania

Rok szkolny 2018/2019

1. 17.09.2018 - Zebranie z Rodzicami

2. 12.11.2018 - Zebranie/dzień otwarty

3. 14.01.2019 - Zebranie/dzień otwarty

4. 08.04.2019 - Zebranie/dzień otwarty

5. 27.05.2019 - Zebranie/dzień otwarty