"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

plan zajęć

Plan lekcji klas w roku szkolnym 2018/19

od 1 maja 2019 roku